VIDEO ประเทศจีน ความต้านทานการเจาะ HDPE ถุงพลาสติกนึ่งฆ่าเชื้อสีเหลืองสำหรับโรงพยาบาล

ความต้านทานการเจาะ HDPE ถุงพลาสติกนึ่งฆ่าเชื้อสีเหลืองสำหรับโรงพยาบาล

ชื่อผลิตภัณฑ์: ถุงนึ่งฆ่าเชื้อแบบ Biohazard
Tye: ถุงขยะทางการแพทย์
404 Not Found: หม้อนึ่งฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษต้านทานการเจาะ
VIDEO ประเทศจีน ถุงโพลีโพรพีลีนปลอดสารพิษปลอดสารพิษสำหรับขยะทางการแพทย์

ถุงโพลีโพรพีลีนปลอดสารพิษปลอดสารพิษสำหรับขยะทางการแพทย์

ชื่อผลิตภัณฑ์: ถุงนึ่งฆ่าเชื้อแบบ Biohazard
Tye: ถุงขยะทางการแพทย์
404 Not Found: หม้อนึ่งฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษต้านทานการเจาะ
1